• gisplay.pl

Ruda Śląska: Nowa jakość geodezyjnych e-usług

Udostępnienie materiału lub dokumentu z państwowego zasobu geodezyjnego bez wychodzenia z domu, w czasie do 10 minut - to efekt zrealizowanego w Rudzie Śląskiej projektu, dotyczącego usprawnienie funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej. Warte ponad 5,1 mln zł przedsięwzięcie zostało w większości sfinansowane ze środków unijnych.

Ruda Śląska: Nowa jakość geodezyjnych e-usług

Geoportal Miasta Ruda Śląska (fot.rudaslaska.geoportal2.pl)

- Przede wszystkim przeprowadziliśmy automatyzację procesu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uruchomiliśmy również moduły do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pośrednictwem internetu oraz do zautomatyzowanego udostępniania danych komornikom sądowym lub rzeczoznawcom majątkowym - informuje Grzegorz Ogórek, geodeta miasta.

Na stronie internetowej zmodernizowanego geoportalu miasta Ruda Śląska udostępniono moduł umożliwiający składanie wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy też wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanego uzbrojenia technicznego terenu. Użytkownik, po założeniu konta, może złożyć wniosek o udostępnienie materiału lub dokumentu, dokonać płatności internetowej, a następnie pobrać zamówiony dokument przez internet.

- Całość zamówienia można zrealizować nie wychodząc z domu, a czas realizacji wynosi nie więcej niż 5 – 10 minut – podkreśla Grzegorz Ogórek.

Efektem prac jest również dostosowanie baz danych do obowiązujących standardów technicznych, modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków, założenie baz danych obiektów topograficznych oraz cyfrowa archiwizacja niemalże 900 tysięcy dokumentów archiwalnych Biura Geodety Miasta.

Przedsięwzięcie obejmowało również dostawę sprzętu komputerowego (m.in. serwerów, macierzy dyskowej i infrastruktury sieciowej), implementację oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu, a także szkolenia dla pracowników Biura Geodety Miasta.

Projekt „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt projektu to ponad 5,8 mln zł, a dofinansowanie prawie 4,4 mln zł.

Źródło: UM Rudy Śląskiej

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser