• gisplay.pl

Już 75% powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony już w 285 powiatach, natomiast w 94 powiatach trwają prace wdrożeniowe - poinformował GUGiK.

Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH - grudzień 2022 (fot. GUGiK)

W ostatnim czasie układ PL-EVRF2007-NH został wzdrożony w powiatach: jarocińskim, limanowskim, nowotarskim, opatowskim, ostrowieckim, poznańskim, tomaszowskim (woj. łódzkie), zduńskowolskim oraz w mieście Kielce. Jednocześnie powiat parczewski przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrażania układu. Jedynie w powiecie krasnostawskim nie rozpoczęto jeszcze prac wdrożeniowych.

Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 32 jednostkami, zaś w 28 jednostkach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniami. Z 7 powiatami podpisane zostały porozumienia na prace realizowane w roku 2023, a z 3 powiatami trwa uzgadnianie treści porozumień. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano już 5 326 206,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi  9 949 177,49 zł.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. 

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser