• gisplay.pl

Walidator zgodności usług WMS/WFS GESUT i BDOT500

GUGiK udostępnił na swojej stronie urzędowy walidator zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) w zakresie kontroli usług geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz usługi przeglądania (WMS) bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).

Grafika przedstawia zrzut ekranu z walidatora usług WMS/WFS dla GESUT

Walidator zgodności usług WMS/WFS GESUT i BDOT500 (fot. GUGiK)

Zadaniem walidatora jest sprawdzanie zgodności usług z obowiązującymi przepisami prawa. Po wpisaniu  adresu usługi WMS GESUT lub BDOT500, wybraniu jej rodzaju oraz po podaniu współrzędnych X, Y w których znajduje się obiekt przestrzenny, generowany jest raport w postaci pliku PDF.

W przypadku pominięcia współrzędnych obiektu GESUT lub BDOT500 generowany jest raport nieuwzględniający weryfikacji poprawności atrybutów.

Do walidacji usługi WFS GESUT wystarczy wybrać stosowny rodzaj danych i podać adres usługi. Usługa WFS GESUT jest walidowana pod kątem obecności danych niezbędnych do zasilenia krajowej bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) -  hydrantów, turbin wiatrowych, wież telekomunikacyjnych oraz stacji ładowania pojazdów.

Walidator został w całości przygotowany przez pracowników GUGiK, tak jak opublikowane wcześniej walidatory weryfikujące usługi publikujące dane EGiB oraz BDSOG. Dostępny jest pod adresem  https://walidator.gugik.gov.pl/app/  

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser