• gisplay.pl

Co nowego w grudniowej aktualizacji C-GEO i C-GML?

W grudniowych aktualizacjach C-GEO i C-GML wprowadzono między innymi obsługę plików GML wydawanych z systemu TurboEWID Geomatyki Kraków zawierających obiekty (bazy BDOT500, GESUT) z rozporządzeń obowiązujących od 2015 r. i obiekty (BDOT500, GESUT, EGiB) zgodne z przepisami z 2021 r.

Obiekty nowe i zaktualizowane przez geodetę powinny być przekazywane do PZGiK zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami (obiekty i atrybuty według schematów XSD do rozporządzeń 2021). Jeśli ODGiK nie wykonał konwersji obiektów baz PZGiK do aktualnych schematów, wydaje geodetom pliki GML zawierające obiekty z atrybutami ze schematów XSD do rozporządzeń z 2015 r. Oznacza to, że geodeta musi samodzielnie przeprowadzić dostosowanie aktualizowanych obiektów do wymagań nowych rozporządzeń i przekazać do ODGiK GML zgodny z XSD 2021.

Aktualizacja C-GEO z 23 grudnia realizuje to zadanie, konwertując importowane obiekty z przepisów 2015 do wymagań przepisów 2021. Jeśli w pliku GML są także obiekty 2021, są one oczywiście importowane bez konwersji. W efekcie użytkownik C-GEO po imporcie tego GML zawierającego mieszane dane, uzyskuje je w jednolitej, nowej strukturze, z atrybutami dla rozporządzeń 2021.

W drugim etapie, użytkownik C-GEO wykonuje aktualizację mapy zasadniczej (modyfikując geometrię czy atrybuty istniejących obiektów). Dodaje nowe obiekty, ewentualnie usuwa z „roboczej bazy danych” te obiekty, które już w terenie nie istnieją.

Po wykonaniu tych czynności, należy wykonać eksport mapy zasadniczej do formatu GML, wybierając opcję „Eksport GML Mapa Zasadnicza 2021 TurboEwid”. Ta odrębna opcja eksportu zawiera predefiniowane parametry niezbędne do wygenerowania pliku GML oczekiwanego w ODGiK: plik zawierający wyłącznie obiekty nowe, zmodyfikowane i usunięte, bez obiektów niemodyfikowanych przez geodetę, a także bez pierwotnych wersji obiektów zmodyfikowanych.

Należy mieć na uwadze, że często dane wydawane z ODGiK zgodne z przepisami z 2015 r. są i tak niekompletne: braki atrybutów, relacji (np. do punktów wysokościowych GESUT), nieprawidłowe geometrie (np. linie zamiast poligonów w jezdniach) i wiele innych błędów, które istniały od lat w bazach PZGiK. Niestety, jeśli obiekty te są aktualizowane przez geodetę, muszą być doprowadzone do zgodności z aktualnymi przepisami. Na przykład: wprowadzone właściwe relacje, uzupełnione atrybuty, prawidłowe geometrie obiektów. Powodować to będzie konieczność wykonywania dodatkowych prac i kontroli po stronie geodety.

Aktualizacja C-GEO z 23 grudnia 2022 r. zawiera także kilka innych zmian wymienionych poniżej dotyczących zarówno modułów dodatkowych jak i programu głównego:

1.  Moduł e-Operat/GeoOrganizer:

  • dodany raport "Rozkład prac w podziale na rodzaj/cel pracy",
  • do zestawienia prac dodane pola: [kosztorys_uwagi], [czas_pracy], do samodzielnego wstawiania w edycji formularza,
  • w górnym pasku modułu dodano wyświetlanie ID zgłoszenia z aktywnej pracy,
  • poprawka zakładania pracy z dokumentów PDF z WebEwid,

2.  W module EGiB dodano funkcję eksportu wczytanych danych EGiB do formatu XLS (menu Narzędzia), ID zgłoszenia i inne atrybuty są pobierane z danych projektu C-GEO do danych wykorzystywanych w raportach i korespondencji w module, poprawki w zakresie danych lokali dla GML z bazy EGiB 2021,

3.  Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN: dodano obsługę nowej wersji formatu danych z odbiornika R30IMU z oprogramowania NavCom SurveyMaster DB,

4.  Wyrównanie 3D/GNSS: nowa funkcjonalność dla mierniczych górniczych – analiza dokładności boków i kątów,

5. Zmiany w C-GEO:

  • w oknie mapy dodano zestawy paletek (grup ikon) ułatwiających kartowanie obiektów mapy zasadniczej zgodnie z aktualnymi przepisami (2021) i także dla przepisów z 2015 r. Paletki te są widoczne w mapach założonych w oparciu o szablony MapaZasadnicza_2015 i MapaZasadnicza_2021, gdy zostanie po raz pierwszy otwarte okno edytora mapy obiektowej. Jeśli użytkownik nie będzie jednak chciał z nich korzystać, może je wyłączyć (ikonka "zębatka" na mapie). Paletki są podzielone na bazy danych i poszczególne kategorie obiektów tych baz, zawierają rozwijalne menu z wyborem obiektu do kartowania
  • dla obiektów liniowych i powierzchniowych, dla których założone są bazy danych, można po dodaniu atrybutów długości i powierzchni i ich obliczeniu, określić sumy długości/powierzchni dla grupowanych obiektów jednolitym kryterium (średnica, rodzaj, itp.)
  • w menu Narzędzia dodano funkcję konwersji wskazanego pliku DXF bezpośrednio do formatu geoTIFF,
  • w oknie bazy danych dla zaznaczonych obiektów dodano przenoszenie obiektów z bieżącej do wskazanej warstwy - ikonka Menu-Zaznaczone obiekty. W funkcji "Wypełnij pole" pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość dodania na początku/końcu wypełnianego pola podanych wartości oraz możliwość zamiany ciągu znaków na zadany,
  • w oknie edytora działki dodano na poglądowym rysunku wyłączenie drukowania numerów punktów działek, a w opcjach drukowania działek - opcję "Drukuj każdą działkę na nowej stronie",
  • rozbudowano funkcje edycji obiektów multipunktowych: kopiowanie i przenoszenie historii, edycja w oknie edytora obiektów, przesuwanie punktów załamania, obrót, translacja itp.

Źródło: Softline

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser