• gisplay.pl

GUGiK ostrzega przed wpływem jonosfery na dokładność pomiarów GNSS

Okres zimowy wraz ze zbliżającym się szczytem 25-ego cyklu słonecznego może być powodem dużych zakłóceń sygnałów GNSS wykorzystywanych w pomiarach satelitarnych - informuje GUGiK.

GUGiK ostrzega przed wpływem jonosfery na dokładność pomiarów GNSS

Fot. GUGiK

Jak informuje urząd, w ostatnich dniach wpływ jonosfery na sygnały odbierane przez stacje referencyjne był znacznie powyżej normalnych wartości. Taka sytuacja może powodować trudności w pracy odbiorników w terenie takie, jak:

  • długi czas inicjalizacji,
  • wychodzenie z precyzyjnego trybu pracy „fixed” do „float”,
  • możliwości błędnego rozwiązania nieoznaczoności,

które skutkują przesunięciem wyznaczonych pozycji o wartość od kilkunastu centymetrów do nawet kilku metrów.

Błąd źle obliczonej nieoznaczoności można wykryć jedynie przez pomiar kontrolny na punkcie o znanych współrzędnych lub poprzez ponowny pomiar na punkcie przy nowej inicjalizacji, która powinna być wykonana przy innej konstelacji satelitów.

Największy wpływ jonosfery jest odczuwalny pomiędzy godzinami 10:00 a 14:00.

GUGiK zaleca szczególną ostrożność w trakcie wykonywania geodezyjnych pomiarów GNSS i śledzenie wykresów parametru I95 oraz IRIM/GRIM dostępnych na stronie http://system.asgeupos.pl. Wartości współczynnika I95 powyżej wartości 4 mogą powodować duże utrudnienia w pomiarach GNSS.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser