• gisplay.pl

W rozwiązaniu geodezyjnych sporów pomoże Ośrodek Mediacyjny SGP

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otwiera Ośrodek Mediacyjny, który zajmie się m.in. prowadzeniem postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych z działalnością w dziedzinie geodezji i kartografii.

Nowy rodzaj działalności Stowarzyszenia został wpisany do jego Statutu na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniu 26 stycznia 2019 r. Następnie, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę o utworzeniu Ośrodka Mediacyjnego SGP. Niestety, na skutek pandemii prace związane z wykonaniem tej uchwały musiały ulec spowolnieniu. Ich intensyfikacja nastąpiła dopiero w 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. Zarząd Główny SGP podjął uchwałę o wpisaniu na listę mediatorów SGP pierwszych czterech osób: Elżbiety Orłowskiej, Krzysztofa Mączewskiego, Witolda Radzio oraz Andrzeja Zaręby. Osobom tym powierzono zadanie zorganizowania i uruchomienia działalności Ośrodka Mediacyjnego. Kierownikiem Ośrodka został Andrzej Zaręba.

Do głównych celów utworzonego Ośrodka Mediacyjnego zalicza się:

  1. prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych
    z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w tej dziedzinie ;
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji;
  3. promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów związanych
    z działalnością w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w tej dziedzinie.

Przewiduje się, że Ośrodek osiągnie pełną gotowość do realizacji tych celów, w tym świadczenia usług w zakresie mediacji, w marcu 2023 r.

Osoby zainteresowane wpisem na listę mediatorów SGP mogą zgłaszać się do Stowarzyszenia. Regulamin Ośrodka dostępny jest na stronie internetowej SGP [pdf].

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser