• gisplay.pl

W rozwiązaniu geodezyjnych sporów pomoże Ośrodek Mediacyjny SGP

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otwiera Ośrodek Mediacyjny, który zajmie się m.in. prowadzeniem postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych z działalnością w dziedzinie geodezji i kartografii.

Nowy rodzaj działalności Stowarzyszenia został wpisany do jego Statutu na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniu 26 stycznia 2019 r. Następnie, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę o utworzeniu Ośrodka Mediacyjnego SGP. Niestety, na skutek pandemii prace związane z wykonaniem tej uchwały musiały ulec spowolnieniu. Ich intensyfikacja nastąpiła dopiero w 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. Zarząd Główny SGP podjął uchwałę o wpisaniu na listę mediatorów SGP pierwszych czterech osób: Elżbiety Orłowskiej, Krzysztofa Mączewskiego, Witolda Radzio oraz Andrzeja Zaręby. Osobom tym powierzono zadanie zorganizowania i uruchomienia działalności Ośrodka Mediacyjnego. Kierownikiem Ośrodka został Andrzej Zaręba.

Do głównych celów utworzonego Ośrodka Mediacyjnego zalicza się:

  1. prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych
    z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w tej dziedzinie ;
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji;
  3. promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów związanych
    z działalnością w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w tej dziedzinie.

Przewiduje się, że Ośrodek osiągnie pełną gotowość do realizacji tych celów, w tym świadczenia usług w zakresie mediacji, w marcu 2023 r.

Osoby zainteresowane wpisem na listę mediatorów SGP mogą zgłaszać się do Stowarzyszenia. Regulamin Ośrodka dostępny jest na stronie internetowej SGP [pdf].

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018