• gisplay.pl

GUGiK publikuje zalecenia i dobre praktyki do przeprowadzenia modernizacji EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował „Zalecenia i dobre praktyki przeprowadzenia modernizacji egib”:  „Przykładowy projekt modernizacji egib” oraz „Przykładowe warunki techniczne modernizacji egib”.

W opracowaniach zwrócono uwagę na istotne elementy niezbędne do sprawnego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, ze  szczególnym wskazaniem na kolejność realizowanych zadań. Wskazano elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu, jak i przeprowadzenia modernizacji egib. Zwrócono również uwagę na potrzebę zaangażowania w prace modernizacyjne powiatowej służby geodezyjnej, szczególnie w zakresie ustalenia zasad współpracy z wykonawcą prac, zaangażowania w proces przygotowania projektu modernizacji i bieżącą kontrolę wykonywanych prac, jak również na potrzebę rozszerzenia działań informacyjnych o prowadzonych pracach.

Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej GUGiK w zakładce Urząd/Sprawozdania i zestawienia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018