• gisplay.pl

Mapa korzystania z systemu ASG-EUPOS

GUGiK przeanalizował przestrzenne wykorzystanie systemu ASG-EUPOS na podstawie pozycji odbiorników wysyłanych przy realizacji połączeń z serwisem RTN ASG-EUPOS.

Rozmieszczenie pozycji użytkowników łączących się z sieciowymi danymi korekcyjnymi RTN w styczniu 2023 roku (fot. GUGiK)

Rozmieszczenie pozycji użytkowników łączących się z sieciowymi danymi korekcyjnymi RTN w styczniu 2023 roku (fot. GUGiK)

W styczniu 2023 roku z serwisem sieciowych danych korekcyjnych RTN zostało wykonanych ponad 300 tys. połączeń. Największe zagęszczenie prac obserwuje się w rejonie aglomeracji warszawskiej oraz konurbacji górnośląskiej, a także wokół Trójmiasta lub dużych miast takich jak Wrocław czy Poznań. Znaczna część połączeń została zrealizowana z lądowego obszaru Polski, ale prawie 7 tys. połączeń zostało zrealizowanych dla pozycji z terenu Morza Bałtyckiego oraz z terenów przygranicznych krajów ościennych.

GUGiK przeanalizował także  jak rozkłada się liczba połączeń w poszczególnych województwach. Najwięcej pomiarów RTN było wykonywane w woj. mazowieckim. Ze względu na różną powierzchnię województw bardziej miarodajnym będzie wskaźnik liczby połączeń na km2 powstały przez podzielenie liczby połączeń wykonanych z obszaru województwa przez powierzchnię województwa.

Rysunek prezentuje wskaźnik liczby połączeń na km2 powstały przez podzielenie liczby połączeń wykonanych z obszaru województwa przez powierzchnię województwa

Liczba połączeń w poszczególnych województwach (fot. GUGiK)

Jak informuje GUGiK, w dalszym ciągu rośnie liczba użytkowników systemu ASG-EUPOS i liczba wszystkich aktywnych kont zbliża się do 20 tysięcy. W samym tylko styczniu utworzonych zostało 667 nowych kont dostępowych, a należy zwrócić uwagę, że w okresie zimowym prace terenowe i polowe są znacznie ograniczone i co za tym idzie liczba użytkowników korzystających z pomiarów GNSS również spada.

Od dnia zniesienia opłat 9570 użytkowników przynajmniej raz połączyło się z usługami systemu ASG EUPOS, a liczba regularnie korzystających z systemu użytkowników wynosi około 2500. Po okresie świątecznym liczba połączeń z systemem ASG-EUPOS wróciła do poziomu zbliżonego z początku grudnia.

Maksymalna liczba równoczesnych połączeń w styczniu nieco spadła w stosunku do poprzednich miesięcy, ale nadal przekracza 1000 połączeń w godzinach 11-12. Wciąż najwyższa dotąd odnotowana liczba użytkowników równocześnie połączonych z systemem wyniosła 1387 i miała miejsce w dniu 03.11.2022.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser