• gisplay.pl

57 osób zdobyło uprawnienia z geodezji i kartografii

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 15 - 18 lutego 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2, 4 i 5 przystąpiło łącznie 75 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

  • Część ogólną (testową) zdawało 75 osób, zdało 75 osób;
  • Część szczegółową zdawało 75 osób, zdały 63 osoby.
  • Część ustną zdawały 63 osoby, zdało 57 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 57 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 22 - 25 marca 2023 r.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser