• gisplay.pl

Osuwiska w Gdańsku pod obserwacją geologów

 W ubiegłym roku geolodzy z PIG-PIB objęli monitoringiem 34 osuwiska w Gdańsku, które stanowią zagrożenie dla ludności i infrastruktury.

Mapa lokalizacyjna 34 osuwisk podlegających obserwacjom w Gdańsku w 2022 r. (fot. PIG-PIB)

Ruchy masowe ziemi są powszechne na obszarach klifowych, ale i w rejonach zurbanizowanych nie należą do rzadkości. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych wykonana dla miasta Gdańska w 2011 r. wskazuje na obecność blisko stu takich obszarów, występujących na wysoczyznach wzgórz morenowych, w pasie o orientacji północny zachód - południowy wschód.

W Gdańsku w 2022 roku geolodzy z PIG-PIB prowadzili obserwacje 34 osuwisk, wybranych do monitoringu ze względu na zagrożenie, które stanowią dla życia i zdrowia ludzi, budynków, infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej, z uwzględnieniem ich lokalizacji i stopnia aktywności. Obserwacje prowadzono metodą wizji w terenie, natomiast dla trzech osuwisk zrealizowano szczegółowy monitoring powierzchniowy metodą naziemnego skaningu laserowego (TLS) i/lub metodą fotogrametryczną z pokładu drona.

Na podstawie uzyskanej chmury punktów a także danych ISOK zaktualizowano Numeryczny Model Terenu o rozdzielczości 10 cm – 1 m, a dla wybranych obiektów budowlanych podlegających szczegółowym analizom deformacji (tj. wybranych murów oporowych, ścian budynków, fragmentów jezdni) opracowano szczegółowy NMT o rozdzielczości 1 cm i/lub dodatkowe profilowanie chmur punktów, który pomógł w określenie zasięgów poszczególnych form osuwiskowych.

Z przeprowadzonych przez geologów analiz wynika, że spośród 34 obszarów podlegających obserwacjom, 4 były aktywne, dziesięć 10 okresowo aktywnych i 10 nieaktywnych. Część osuwisk rozpoznanych w 2011 r. w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku, stanowiących do niedawna zagrożenie dla mieszkańców, od 2018 r. podlega stabilizacji i zabezpieczeniu m.in. z użyciem murów oporowych, gabionów, kotw i systemów odwadniających. Największą aktywność i potencjalne zagrożenie dla zabudowy i infrastruktury wykazuje obecnie osuwiska w sąsiedztwie ul. Jabłoniowej, ul. Łostowickiej oraz przy ul. Stromej.

Jak informuje PIG-PIB, w bieżącym roku zaplanowano szczegółowe obserwacje z wykorzystaniem monitoringu instrumentalnego w obrębie 6 osuwisk, oraz ogólnego monitoringu obserwacyjnego na 19 obszarach, które stwarzają największe zagrożenie reaktywacją ruchów masowych dla ludności i infrastruktury. Wśród innowacyjnych metod badawczych, w roku 2023, wykorzystany zostanie skaning laserowy z pokładu drona (LiDAR UAV), co pozwoli zminimalizować negatywne wpływy gęstej szaty roślinnej, na pozyskanie jednolitych danych, stanowiących podstawę konstrukcji numerycznych modeli terenu (NMT) o wysokiej rozdzielczości.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser