• gisplay.pl

Nowa wersja oprogramowania systemowego ASG-EUPOS

W infrastrukturze systemu ASG-EUPOS została zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Trimble Pivot Platform i udostępniona użytkownikom od dnia 4 kwietnia 2023 r.

Widok sieci ASG-EUPOS w oprogramowaniu Trimble Pivot Platform w najnowszej wersji 5.1 (fot. GUGiK)

Widok sieci ASG-EUPOS w oprogramowaniu Trimble Pivot Platform w najnowszej wersji 5.1 (fot. GUGiK)

Oprogramowanie, które zainstalowano w dniach 30.03.-03.04.2023, jest odpowiedzialne za generowanie usług czasu rzeczywistego RTK i RTN oraz pozostałych serwisów systemu. Jak informuje GUGiK, po stronie użytkowników nie ma konieczności wprowadzania żadnych zmian w konfiguracji odbiorników GNSS.

Najnowsza wersja oprogramowania wprowadza korzystne dla użytkowników zmiany, które dotyczą bezpieczeństwa przechowywanych danych dostępowych użytkowników oraz polepszają wykorzystanie sieciowych danych korekcyjnych RTN w pomiarach z wykorzystaniem odbiorników wielosystemowych:

  1. Włączenie obliczeń sygnałów Beidou III generacji do sieciowych danych korekcyjnych RTN

Nowa wersja oprogramowania wprowadza możliwość obliczeń sieciowych danych korekcyjnych z wykorzystaniem obserwacji z systemu Beidou III z większej liczby dostępnych odbiorników stacji referencyjnych. W związku z powyższym obserwacje systemu BDS III generacji z odbiorników Leica GR50 i Leica GR30, których obecnie w systemie ASG-EUPOS jest najwięcej, będą włączone do generowania sieciowych danych korekcyjnych RTN.  W praktyce, użytkownicy  wielosystemowych korekt  RTN zauważą większą liczbę dostępnych satelitów Beidou. Funkcjonalność ta korzystnie wpłynie na wykonywanie pomiarów w trudnych warunkach obserwacji GNSS wywołanych rozbłyskami na Słońcu oraz burzami geomagnetycznymi.

  1. Funkcjonalność transmisji obserwacji GNSS ze stacji, które nie zostały rozwiązane w ramach sieciowych danych korekcyjnych

Całkowicie nowa funkcjonalność, która w ramach sieciowych danych korekcyjnych będzie transmitowała dodatkowo poza sygnałami z satelitów wykorzystanych do generowania danych sieciowych, dane z satelitów, które nie zostały uwzględnione do wyliczenia korekty np. z powodu braku prawidłowych poprawek zegara i orbit lub z powodu zachodzenia poza linię horyzontu. Ostatecznie użytkownik powinien zauważyć wzrost liczby satelitów, których sygnały będą transmitowane w ramach sieciowych danych korekcyjnych. Funkcjonalność ta powinna ułatwić pracę odbiorników w trudniejszym terenie do pomiarów RTN takim jak np. zurbanizowane tereny miast.

  1. Szyfrowanie bazy danych i przywracanie danych do logowania przez użytkownika

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa producent oprogramowania wprowadził obligatoryjny mechanizm szyfrowania haseł przechowywanych w bazie danych.  W nowej wersji oprogramowania został wprowadzony mechanizm odzyskiwania hasła za pomocą strony internetowej, w ramach którego użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego odzyskania hasła do konta. Administratorzy nie będą mieli tak jak do tej pory możliwości wysłania w wiadomości e-mail przypomnienia hasła, ani sprawdzenia go bezpośrednio w bazie danych.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser