• gisplay.pl

Układ PL‑EVRF2007-NH już w całym województwie kujawsko-pomorskim

W kolejnych powiatach: golubsko-dobrzyńskim, konińskim, nowosolskim, sępoleńskim, szczycieńskim, tarnowskim i zawierciańskim wdrożony został układ PL‑EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Tym samym w województwie kujawsko-pomorskim wdrożono układ PL‑EVRF2007-NH we wszystkich powiatach.

Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH (fot. GUGiK)

Jak informuje GUGiK, na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 319 powiatach, natomiast w 60 powiatach trwają prace wdrożeniowe. Prac wdrożeniowych nie rozpoczęto jedynie w powiecie krasnostawskim.

Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 17 jednostkami, zaś w 5 powiatach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniem. Z 6 powiatami trwają uzgodnienia treści porozumień. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano 3 419 110,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 11 362 338,28 zł.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, należy się kontaktować z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser