• gisplay.pl

Porozumienie GUGiK i AGH

W ramach podpisanej umowy między Głównym Geodetą Kraju i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, już wkrótce powstaną projekty naukowe, a studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska będą odbywać staże w GUGIK połączone z pisaniem prac dyplomowych łączących zagadnienia, nad którymi pracują obie jednostki.

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski (fot. GUGiK)

Porozumienie o wzajemnej współprac zostało podpisane 26 października przez Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego.

Współpraca będzie dotyczyła między innymi:

  • współpracy naukowej,
  • wspólnego udziału w projektach badawczych oraz rozwojowych,
  • wspierania przez GGK procesu dydaktycznego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

Wzajemne wspieranie się obu stron będzie polegało na:           

  • współpracy naukowej i badawczej między pracownikami;
  • wspólnym tworzeniu listy zagadnień badawczych oraz tematów prac dyplomowych dla studentów AGH, zwłaszcza Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i połączonych z tym staży w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii;
  • inicjowaniu i opiniowaniu zmian w procesie kształcenia studentów kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH,
  • podnoszeniu atrakcyjności oferty kształcenia w AGH, zwłaszcza na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, przez wprowadzenie modelu kształcenia – Zintegrowane Kompetencje Zawodowe, Etyka i Rozwój Naukowy - uwzględniającego udział GGK

Obie instytucje zadeklarowały swobodną wymianę pomysłów i doświadczeń w ramach  uczciwych, odpowiedzialnych i akceptowalnych praktyk, odnoszących się między innymi do praw własności intelektualnej.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser