• gisplay.pl

GUGiK zaczął udostępniać zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:50 000

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 50 000.

b.png

Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są w obecnie dla obszaru województwa łódzkiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.

Opracowania są realizowane w pełni automatycznie, na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Numerycznego Modelu Terenu. Plik PDF jest przygotowywany w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast procesy generalizacji i redakcji kartograficznej oraz generowanie warstwic w  oprogramowaniu FME firmy Safe Software

W ramach obecnej (drugiej) wersji wizualizacji wprowadzono zmiany:

 - w zakresie treści mapy, poprawa:

  • generalizacji i symbolizacji sieci drogowej (bezkolizyjne skrzyżowania),
  • stylizacji sieci rzecznej (nazwy cieków, kierunek biegu),
  • pozycjonowania opisów (miast, części miast, wsi, terenów chronionych i specjalnych),
  • generalizacji i symbolizacji obiektów punktowych,
  • generalizacji poziomic,

 - w zakresie treści pozaramkowej:

  • poprawa poglądowego schematu administracyjnego.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” - „1:50 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser