• gisplay.pl

Na Politechnice Warszawskiej otwarto Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji

W dniu 20 grudnia w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej uruchomiono Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji, które będzie służyć do prowadzenia zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów na kierunkach: Geodezja i Kartografia (WGIK) i Inżynieria Wodna (WIBHIŚ).

Otwarcie Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji (fot. WGiK PW)

Otwarcie Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji (fot. WGiK PW)

Pracownia powstała w ramach grantu dydaktycznego realizowanego w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Mieści się w Sali 32a Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i powstała z inicjatywy Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych Wydziału Geodezji i Kartografii przy wsparciu Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

W laboratorium znajduje się szereg czujników i systemów do badania przemieszczeń i deformacji, a mianowicie: rozeta geodezyjna do badania deformacji powierzchni, model fundamentu z rurami inklinometrycznymi do manualnego i automatycznego pomiaru przemieszczeń pionowych, stanowisko prezentacyjne systemu inteligentnego monitoringu IMSGeo, model ściany z dyskretnymi czujnikami inklinometrycznymi, stanowisko prezentacyjne z precyzyjnym pochyłomierzem zwartym Axis. Pracownia została także wyposażona w nowoczesne instrumenty pomiarowe tj. tachimetry robotyczne i skanujące.

Wszystkie urządzenia i systemy służyć będą do prowadzenia zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów na kierunkach: Geodezja i Kartografia (WGIK) i Inżynieria Wodna (WIBHIŚ). W pracowni zaplanowano realizację ćwiczeń i projektów z przedmiotów m.in. Monitoring Przemieszczeń Obiektów Zagrożonych, Pomiary Przemieszczeń i Analiza Deformacji, Pomiary Specjalne, Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa, Geodezyjna Obsługa Budowy.

Źródło: WGiK PW

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser