• gisplay.pl

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych zaktualizowano o nowe nazwy miejscowości

Dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) zostały zaktualizowane w zakresie rejestru nazw geograficznych RP obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.- poinformował GUGiK.

 Obecna wersja danych zawiera zmiany uwzględniające:

  • ustalone urzędowe nazwy dla 92 miejscowości oraz 2 obiektów fizjograficznych,
  • zmienione urzędowe nazwy lub/i rodzaje dla 950 miejscowości, w tym 91 zmian wynikających z nadania 34 miejscowościom statusu miasta oraz zmian granic jednostek ewidencyjnych,

zniesione urzędowe nazwy dla 213 miejscowości, w tym 117 nazw, dla których w PRNG nie było określonej lokalizacji przestrzennej.

Dane zostały zaktualizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2023 poz. 2799) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz.U. 2023 poz. 1472), które obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

Zaktualizowane dane PRNG dostępne są w usługach przeglądania (WMS) i pobrania (WFS), jak i również można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Jednocześnie GUGiK przypomina, że eksport z bazy danych PRNG do plików w formatach GML, SHP i XLSX jest wykonywany codziennie (w przypadku braku zmian i modyfikacji w rejestrze, eksport danych nie jest wykonywany).

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser