• gisplay.pl

WODGiK Katowice: Dane BDOT10k w nowym schemacie wraz z rzeźbą terenu

Na stronie WODGiK w Katowicach udostępniono do pobrania dane BDOT10k w nowym schemacie wraz z rzeźbą terenu a także nową wersję Vademecum użytkownika BDOT10k.

Dane BDOT10K w nowym schemacie, zgodnym z rozporządzeniem ws. bazy danych obiektów topograficznych z 2021 r., dostępne są na stronie WODGiK w lokalizacji Otwarte dane. Najważniejsze zmiany to:

  • rozszerzenie zakresu informacyjnego o kategorię obiektów dotyczących rzeźby terenu: nowe klasy obiektów OT_RTLW_L (linia wysokościowa) i OT_RTPW_P (punkt wysokościowy),
  • usunięcie wykazów nazw ulic, numerów szlaków drogowych, nazw cieków i innych,
  • zmiany struktury poszczególnych klas obiektów ze zmianą nazw atrybutów,
  • rezygnacja z kodów dla wartości atrybutów – zastąpienie pełnymi wartościami,
  • usunięcie z katalogu obiektów niektórych danych np. dotyczących posesji, ogrodzeń, przepustów.

Nowa wersja Vademecum użytkownika BDOT10k do pobrania

Nowa wersja Vademecum - wydanie drugie zawiera informacje o wszystkich klasach obiektów i ich atrybutach oraz o najważniejszych zasadach wprowadzania danych do bazy. Vademecum zostało opracowane na podstawie rozporządzenia ws. bazy danych obiektów topograficznych z 2021r. i stanowi niezbędne kompendium wiedzy do prawidłowego użytkowania i analizowania danych BDO10k prowadzonych od 2024 r. w nowej strukturze.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser