• gisplay.pl

Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:50 000 dla całego kraju

GUGiK zakończył generowanie 2. iteracji wizualizacji kartograficznych BDOT10k w skali 1:50 000 w formacie PDF dla obszaru całego kraju.

Opracowania są zrealizowane w pełni automatycznie, na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Numerycznego Modelu Terenu. Plik PDF jest przygotowywany w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast procesy generalizacji i redakcji kartograficznej oraz generowanie warstwic w  oprogramowaniu FME firmy Safe Software.

W ramach obecnej (drugiej) wersji wizualizacji wprowadzono zmiany:

 - w zakresie treści mapy, poprawa:

  • generalizacji i symbolizacji sieci drogowej (bezkolizyjne skrzyżowania),
  • stylizacji sieci rzecznej (nazwy cieków, kierunek biegu),
  • pozycjonowania opisów (miast, części miast, wsi, terenów chronionych i specjalnych),
  • generalizacji i symbolizacji obiektów punktowych,
  • generalizacji poziomic,

 - w zakresie treści pozaramkowej:

  • poprawa poglądowego schematu administracyjnego.

Nowo wygenerowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:50 000 można pobrać z serwisu geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Źródło: GUGiKNasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser