• gisplay.pl

Aktualizacja opłaty za egzamin na uprawnienia

Od 10 lutego 2024 r. obowiązuje wyższa opłata za postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane wobec osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych z dziedziny geodezji i kartografii.

Jak informuje GUGiK, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. W związku z tym, od 10 lutego 2024 r. wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące część wstępną i część sprawdzającą wynosić będzie 1074 zł (wzrost o 122 zł), a wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne – 215 zł (wzrost o 24 zł).

O wysokości wymaganej opłaty decyduje data złożenia (data wpływu) wniosku w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. 

Podane wysokości opłat obowiązywać będą do ogłoszenia przez GUS komunikatu o przeciętnym wynagrodzeniu za rok 2024, tj. do około 11 lutego 2025 r.Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser