• gisplay.pl

Współpraca Politechniki Śląskiej z GUGiK

Politechnika Śląska i Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawarły porozumienie o współpracy na polu naukowym i dydaktycznym.

Podpisanie porozumienia ma zaowocować wspólnym udziałem w projektach badawczych i rozwojowych, a także wsparciem ze strony GGK procesu dydaktycznego realizowanego na kierunku Geodezja i Kartografia, prowadzonego na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Porozumienie da studentom możliwość realizacji tematów prac dyplomowych połączonych ze stażem w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Zwiększy się także atrakcyjność kształcenia na Politechnice Śląskiej, szczególnie na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, poprzez wprowadzenie modelu kształcenia „Zintegrowane Kompetencje Zawodowe, Etyka i Rozwój Naukowy”, uwzględniającego udział Głównego Geodety Kraju.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Głównego Geodetę Kraju - Alicję Kulkę, Politechnikę Śląską reprezentował prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach niniejszego porozumienia jest dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła, prof. PŚ.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser