• gisplay.pl

Wyciek danych osobowych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji? Jest śledztwo prokuratury

Łódzki Ośrodek Geodezji poinformował, iż w 2022 roku doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w postaci nieuprawnionego pobrania przez jego pracownika danych z ewidencji gruntów i budynków (EGiB). W przedmiotowej sprawie prowadzone jest obecnie śledztwo przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi oraz CBA.

Z zawiadomienia skierowanego do Łódzkiego Ośrodeka Geodezji przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, ustalono, że w okresie od lipca do grudnia 2022 roku doszło do nielegalnego pobrania przez pracownika ŁOG z zasobów EGIB zbioru danych obejmującego: numer działki, jej powierzchnię, adres, numer księgi wieczystej, wskazanie innego dokumentu określającego prawa, rodzaj władania, podmiot władający (w przypadku osób fizycznych wraz z numerem PESEL, a w przypadku osób prawnych wraz z numerem REGON oraz NIP), adres zamieszkania władającego oraz adres do korespondencji, dotyczących najprawdopodobniej wszystkich zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych w Łodzi. Pobrane dane prawdopodobnie zostały następnie bezprawnie udostępnione osobom trzecim. Wobec pracownika obecnie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.

Jak informuje Łódzki Ośrodek Geodezji, obecnie nie ma żadnych informacji o pozyskaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione i dalszym ich wykorzystaniu. Nie ma również informacji, aby na skutek naruszenia, dane jakiejkolwiek osoby spośród interesariuszy zostały wykorzystane w sposób sprzeczny z interesami tych osób. Działania wewnętrzne w Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz informacje otrzymane dotychczas od organów prowadzących postępowanie nie potwierdziły, by pobrane przez pracownika dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser