• gisplay.pl

GUGiK zawarł porozumienie dotyczące dofinansowania cyfryzacji PZGIK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawarł porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  o dofinansowanie projektu „Integracja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Integracja PZGiK)”.

Porozumienie jest zwieńczeniem procesu aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków europejskich programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe”.

Celem projektu jest cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz udostępnienie za pomocą usług na poziomie krajowym danych prowadzonych na poziomie powiatowym, tj.:

  • Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB),
  • Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu (GESUT),
  • Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500),
  • baz szczegółowych osnów geodezyjnych,
  • Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

W wyniku przeprowadzonej przez GUGiK ankietyzacji potrzebę i chęć udziału w projekcie zadeklarowały 83 powiaty. Projekt, na którego realizację zaplanowano 252 312 114 zł w latach 2024 – 2026, stanowi finansowe i merytoryczne wsparcie dla części powiatów.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser