• gisplay.pl

Anna Bober Zastępcą Głównego Geodety Kraju

W dniu 27 maja 2024 r. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wręczyła Annie Bober akt powołania na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Anna Bober (z lewej) odbiera akt powoałania na Zastępcę GGK, fot. GUGiK

Anna Bober (z lewej) odbiera akt powołania na Zastępcę GGK, fot. GUGiK

Zastępcę GGK wyłoniono w naborze zakończonym 21 maja 2024 r. Dzień później Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk powołał Annę Bober na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Anna Bober jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera (specjalność geoinformatyka), stopień naukowy doktora (specjalność systemy informacji geograficznej i kartografia) oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Data science w praktyce”. Od 2008 r. pracowała w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Od 2017 roku jest związana z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, gdzie między innymi sprawowała funkcje Naczelnika Wydziału Kontroli Jakości oraz Naczelnika Wydziału Fotogrametrii i Teledetekcji. Od listopada 2020 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii. Anna Bober ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych. Była również wykładowcą i trenerem oprogramowania GIS oraz współwykonawcą w projektach naukowych i innych z dziedziny geodezji i kartografii. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser