• gisplay.pl

Ranking Perspektywy 2024. Jak oceniono studia na kierunku geodezja i kartografia?

Magazyn Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2024. W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych, w tym geodezję i kartografię.

Rankingu Studiów Inżynierskich - kierunek geodezja i kartografia 2024 (fot. 2024.ranking.perspektywy.pl)

Rankingu Studiów Inżynierskich - kierunek geodezja i kartografia 2024 (fot. 2024.ranking.perspektywy.pl)

W rankingu najlepszych studiów na kierunku geodezja i kartografia uwzględniono w tym roku 13 uczelni. Tak jak w ostatnich latach, najwyżej oceniono geodezję i kartografię na Politechnice Warszawskiej. Na drugim miejscu znalazła się AGH w Krakowie, a na trzecim ex aequo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnika Gdańska.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki. Kierunki objęte Rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2024, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 12 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są także wskaźniki wag poszczególnych kryteriów – w zależności od specyfiki kierunku, m.in: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.

Magazyn Perspektywy opublikował także Ranking Szkół Wyższych. Podium jest niezmienne od dobrych kilku lat. Tradycyjnie najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Warszawski, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser