Konsultacje publiczne projekt rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową i tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy zasadniczej w szczególności jej aktualizację i udostępnianie informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym usług sieciowych.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 21 czerwca 2021 r.

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018