O zawodzie geodety na posiedzeniu Państwowej Rady GiK

Tematem ostatniego spotkania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej była rola stowarzyszeń geodezyjnych, a ewentualność utworzenia samorządu zawodowego w branży geodezyjnej.

zdj. 1. Zdjęcie przedstawia w prawej części 15 uczestników wideokonferencji dot. posiedzenia PRGiK, natomiast po lewej stronie znajduje się agenda spotkania.

Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej - 9 września 2021 r. (fot. GUGiK)

Posiedzenie Rady odbyło się w formie wideokonferencji 9 września 2021 r. Wprowadzenie do dyskusji rozpoczął Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Żylis, który wskazał najważniejsze pojęcia dotyczące tematu tj. zawód zaufania publicznego, stowarzyszenie. Wskazał, że każdy ma możliwość zrzeszania się, przy czym przynależeć do stowarzyszenia można, ale nie trzeba.

Następnie Geodeta Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak zaprezentowała jak społeczeństwo odbiera pojęcia „mierniczy” oraz „geodeta”. Pierwsze uważane jest za pojęcie historyczne, natomiast drugie utrwaliło się w społeczeństwie jako aktualne, związane z informatyzacją. Wskazała również różnice pomiędzy stowarzyszeniem, a samorządem zawodowym - osoba wykonująca zawód zaufania publicznego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, a członek stowarzyszenia ma to określone w statucie.

Prezes OPGK Kraków Robert Rachwał podkreślił, że rolą wszystkich stowarzyszeń geodezyjnych jest ciągła dyskusja nad stanem zawodu i proponowanie bieżących rozwiązań dotyczących zawodu. Nawiązał w wypowiedzi do koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów, która powstała w 2014 r. Wskazał, że obecnie do zmian potrzebna jest wola większości środowiska i otwarta dyskusja.

Natomiast z punktu widzenia Krzysztofa Szczepanika (prezes Stowarzyszenia Geodeci Ziemi Piotrkowskiej) przynależność do samorządu zawodowego jest warunkiem wykonywania zawodu.

W dyskusji swój pogląd przedstawił między innymi Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojciech Dyakowski, który jest przeciwny powołaniu samorządu zawodowego geodetów, a jako jeden z argumentów wskazał, że powstanie samorządu zawodowego związane będzie z koniecznością utworzenia nowej struktury organizacyjnej, zarówno na poziomie całego kraju jak i poszczególnych województw, a może nawet powiatów.

Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 9 grudnia 2021 r., podczas których poruszane będą dwa tematy: „Analiza obecnych przepisów prawa w kontekście uwolnienie kolejnych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i informatyzacji procesu jego prowadzenia” oraz „Stan kartografii w Polsce”.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018