Konkurs prac dyplomowych z geodezji i kartografii - edycja 2020/2021

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia.

Konkurs prac dyplomowych z geodezji i kartografii - edycja 2020/2021

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci kierunku geodezja i kartografia stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Przy ocenie prac dyplomowych przez Komisję Konkursową brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • poziom naukowy pracy dyplomowej i/lub praktyczne znaczenie postawionego i analizowanego w pracy zagadnienia,
  • stopień trudności podjętego zadania,
  • sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań (nowatorski i twórczy charakter pracy),
  • konstrukcja logiczna pracy,
  • forma prezentacji pracy oraz jej szata graficzna.

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2020/21 można zgłaszać do dnia 5 listopada 2021 r. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową www.konkurs.sgp.geodezja.org.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2022 roku.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018