Nowy wiceprezes POLSA z geodezyjnym wykształceniem

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak powołał 22 listopada br. na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej pułkownika Marcina Mazura.

<a href=

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak oraz pułkownik Marcin Mazur - nowy wiceprezes POLSA (fot. POLSA)

Nowy wiceprezes POLSA jest magistrem Wojskowej Akademii Technicznej, na kierunku Geodezja i Kartografia. Ukończył podyplomowe studia WAT „GIS, fotogrametria i teledetekcja w  gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska”.

Do chwili powołania, pełnił obowiązki Szefa Oddziału Rozpoznania Obrazowego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Był odpowiedzialny za rozwój zdolności satelitarnego i  powietrznego rozpoznania obrazowego w perspektywie 15 lat.

Pracował także w Dowództwie NATO w Holandii, gdzie był odpowiedzialny za zabezpieczenie geoprzestrzenne w dane, narzędzia oraz systemy dowodzenia NATO.

Pułkownik Mazur w swojej karierze zawodowej pełnił również funkcję Przewodniczącego Resortowego Zespołu Zadaniowego ds. Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego, powołanego przez MON. Był także Przewodniczącym Polsko-Włoskiej Grupy Operacyjnej dot. współpracy w obszarze satelitarnych systemów obserwacji Ziemi – COSMO SkyMed i OPTSAT-3000. Brał udział w pracach grupy roboczej definiującej Politykę Kosmiczną NATO.

Źródło: POLSA

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018