Konkurs GUGiK na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na aplikację wspomagającą starostwa powiatowe w przetworzeniu operatów geodezyjnych w wersji elektronicznej do pliku PDF.

gugik konkurs dokumenty pdf

Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF (fot. GUGiK)

Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja desktopowa, kody źródłowe aplikacji oraz jej niezbędnych komponentów, instrukcje kompilacji i konfiguracji.

Konkursowa aplikacja powinna zawierać:

  1. Konfigurowalne łączenie wielu dokumentów PDF, w jeden wynikowy plik PDF.
  2. Możliwość dodania okładki do dokumentu wynikowego zawierającej konfigurowalną treść z możliwością dodania kodu kreskowego określającego identyfikację dokumentu.
  3. Konfigurowalną możliwość zmiany rozdzielczości plików wejściowych.
  4. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) pozwalający na konfiguracje wszystkich funkcjonalności w tym wskazanie lokalizacji plików do przetworzenia i  plików wynikowych.
  5. Możliwość wywołania i konfiguracji procesu przetwarzania z poziomu wiersza poleceń systemu operacyjnego.

Dodatkowe funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania aplikacji będą dodatkowo punktowane.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 60 000 zł netto za 1 miejsce Konkursu oraz 40 000 zł netto za 2 miejsce Konkursu. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca Konkursu, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 80 000 zł netto.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 10 grudnia 2021 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 11 stycznia 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018