Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału GIK PW

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno–informacyjne grupy inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału GIK PW

W  spotkaniu uczestniczyło 14 absolwentów reprezentujących 12 roczników ukończenia studiów. W dyskusji oraz w głosowaniu uczestnicy spotkania opowiedzieli się za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, sfederowanego i współpracującego ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Osoby z grupy inicjatywnej zwróciły się do absolwentek i absolwentów Wydziału z przesłaniem, które w całości można przeczytać na stronie www.gik.pw.edu.pl

Cele powstającego Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału GiK PW:

  • propagowanie osiągnięć Wydziału i Uczelni,
  • integracja środowiska, tworzenie płaszczyzny do współpracy absolwentów Wydziału i Uczelni, wymiana doświadczeń, świadczenie pomocy koleżeńskiej,
  • stworzenie nowych możliwości komunikacji absolwentów Wydziału (m.in. spotkania okazjonalne, tematyczne, strona internetowa, zjazdy absolwentów, bale wydziałowe, imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe, wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne),
  • utrzymywanie kontaktów z absolwentami mieszkającymi za granicą,
  • prezentowanie i promowanie osiągnięć absolwentów,
  • czczenie pamięci o absolwentach i ich osiągnięciach,
  • wykorzystywanie potencjału, dorobku zawodowego absolwentów do kształtowania wizerunku/image Wydziału i Uczelni,
  • włączanie się absolwentów w życie Wydziału i Uczelni oraz zaangażowania (w tym materialnego wsparcia)  na rzecz Wydziału i Uczelni,
  • propagowanie profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej

Stowarzyszenie ma opierać się na liderach poszczególnych roczników, którzy zwracać się będą do absolwentów z propozycją wstępowania do Stowarzyszenia i współpracy. Pierwszą dużą imprezą Stowarzyszenia ma być spotkanie w klubie „Stodoła” na wiosnę 2022 r. wieńczące Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018