Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału GIK PW

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno–informacyjne grupy inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału GIK PW

W  spotkaniu uczestniczyło 14 absolwentów reprezentujących 12 roczników ukończenia studiów. W dyskusji oraz w głosowaniu uczestnicy spotkania opowiedzieli się za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, sfederowanego i współpracującego ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Osoby z grupy inicjatywnej zwróciły się do absolwentek i absolwentów Wydziału z przesłaniem, które w całości można przeczytać na stronie www.gik.pw.edu.pl

Cele powstającego Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału GiK PW:

  • propagowanie osiągnięć Wydziału i Uczelni,
  • integracja środowiska, tworzenie płaszczyzny do współpracy absolwentów Wydziału i Uczelni, wymiana doświadczeń, świadczenie pomocy koleżeńskiej,
  • stworzenie nowych możliwości komunikacji absolwentów Wydziału (m.in. spotkania okazjonalne, tematyczne, strona internetowa, zjazdy absolwentów, bale wydziałowe, imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe, wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne),
  • utrzymywanie kontaktów z absolwentami mieszkającymi za granicą,
  • prezentowanie i promowanie osiągnięć absolwentów,
  • czczenie pamięci o absolwentach i ich osiągnięciach,
  • wykorzystywanie potencjału, dorobku zawodowego absolwentów do kształtowania wizerunku/image Wydziału i Uczelni,
  • włączanie się absolwentów w życie Wydziału i Uczelni oraz zaangażowania (w tym materialnego wsparcia)  na rzecz Wydziału i Uczelni,
  • propagowanie profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej

Stowarzyszenie ma opierać się na liderach poszczególnych roczników, którzy zwracać się będą do absolwentów z propozycją wstępowania do Stowarzyszenia i współpracy. Pierwszą dużą imprezą Stowarzyszenia ma być spotkanie w klubie „Stodoła” na wiosnę 2022 r. wieńczące Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018