Od stycznia operaty tylko w postaci elektronicznej

Od 2022 roku nie będzie już możliwości przekazywania operatów papierowych. Można je będzie złożyć jedynie elektronicznie w formie plików PDF.

Od 2022 roku operaty tylko w postaci elektronicznej

Z dniem 31 grudnia 2021 r. kończy się okres przejściowy, w którym była jeszcze możliwość przekazywania operatów w postaci papierowej.

Jak informuje GUGiK, już w grudniu 2021 r. ok. 60% operatów było przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej. Urząd podkreśla, że przejście na cyfrowe operaty, których co roku powstaje ponad 1 mln, pozwoli na oszczędności czasu i kosztów dla administracji oraz wykonawców prac geodezyjnych oraz ułatwi komunikację z urzędem, m.in. przez możliwość złożenia operatu przez całą dobę bez wizyty w urzędzie.

Wymóg opertów eletronicznych wprowadza § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018