Raport o działce ewidencyjnej dostępny na polska.e-mapa.net

W Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych w technologii e-mapa pojawiła się możliwość wygenerowania kompleksowego raportu o wybranej działce ewidencyjnej. Usługa jest dostępna jest bezpłatnie dla każdego użytkownika serwisu.

Raport o działce ewidencyjnej dostepny na polska.e-mapa.net

Raport o działce ewidencyjnej dostępny na polska.e-mapa.net (fot. Geo-System)

Raport w jednym miejscu skupia najważniejsze informacje o działce i jej najbliższym otoczeniu na podstawie zbiorów i usług udostępnianych przez różne instytucje.

W celu wygenerowania takiego raportu należy wskazać poprzez kliknięcie na mapie dowolną działkę, a następnie w oknie "Informacja o obiekcie" kliknąć przycisk Raport dla działki. Na telefonie można ją też zlokalizować poprzez kod QR. Po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach w nowym oknie pojawi się treść raportu. Raport może zostać zapisany do formatu PDF poprzez przycisk "Zapisz informacje do pliku PDF". 

W raporcie dostępne są m.in.:

 • informacje o powierzchni działki;
 • położenie działki na mapie Polski;
 • położenie działki na tle lotniczej ortofotomapy;
 • punkty adresowe położone na działce;
 • dostępność sieci uzbrojenia terenu;
 • informacja z planu zagospodarowania;
 • mapa z ukształtowaniem terenu;
 • mapa z pokryciem terenu;
 • informacja o glebach (klasy, użytki, podatność na suszę);
 • pobliskie obiekty użyteczności publicznej (szkoły, apteki itp.);
 • pobliskie nadajniki GSM;
 • obiekty zabytkowe;
 • mapa zagrożenia powodziowego;
 • pobliskie obszary chronione (Natura2000);
 • wykaz pobliskich pozwoleń na budowę.

Jaki informuje Geo-System, w miarę możliwości i dostępności kolejnych usług, raport będzie stopniowo rozbudowywany. Jednocześnie należy wskazać, że zakres informacyjny może się różnić w zależności od badanego obszaru (np. gmina może na tym etapie nie publikować jeszcze MPZP w postaci usług sieciowych).

Źródło: Geo-System

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018