• gisplay.pl

Raport o działce ewidencyjnej dostępny na polska.e-mapa.net

W Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych w technologii e-mapa pojawiła się możliwość wygenerowania kompleksowego raportu o wybranej działce ewidencyjnej. Usługa jest dostępna jest bezpłatnie dla każdego użytkownika serwisu.

Raport o działce ewidencyjnej dostepny na polska.e-mapa.net

Raport o działce ewidencyjnej dostępny na polska.e-mapa.net (fot. Geo-System)

Raport w jednym miejscu skupia najważniejsze informacje o działce i jej najbliższym otoczeniu na podstawie zbiorów i usług udostępnianych przez różne instytucje.

W celu wygenerowania takiego raportu należy wskazać poprzez kliknięcie na mapie dowolną działkę, a następnie w oknie "Informacja o obiekcie" kliknąć przycisk Raport dla działki. Na telefonie można ją też zlokalizować poprzez kod QR. Po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach w nowym oknie pojawi się treść raportu. Raport może zostać zapisany do formatu PDF poprzez przycisk "Zapisz informacje do pliku PDF". 

W raporcie dostępne są m.in.:

 • informacje o powierzchni działki;
 • położenie działki na mapie Polski;
 • położenie działki na tle lotniczej ortofotomapy;
 • punkty adresowe położone na działce;
 • dostępność sieci uzbrojenia terenu;
 • informacja z planu zagospodarowania;
 • mapa z ukształtowaniem terenu;
 • mapa z pokryciem terenu;
 • informacja o glebach (klasy, użytki, podatność na suszę);
 • pobliskie obiekty użyteczności publicznej (szkoły, apteki itp.);
 • pobliskie nadajniki GSM;
 • obiekty zabytkowe;
 • mapa zagrożenia powodziowego;
 • pobliskie obszary chronione (Natura2000);
 • wykaz pobliskich pozwoleń na budowę.

Jaki informuje Geo-System, w miarę możliwości i dostępności kolejnych usług, raport będzie stopniowo rozbudowywany. Jednocześnie należy wskazać, że zakres informacyjny może się różnić w zależności od badanego obszaru (np. gmina może na tym etapie nie publikować jeszcze MPZP w postaci usług sieciowych).

Źródło: Geo-System

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser