BDOT10k do pobrania w PDF? GUGiK uruchamia kolejną formę prezentacji danych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem wizualizacji kartograficznej bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000.

Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF. Opracowania będą realizowane w pełni automatycznie na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz Numerycznego Modelu Terenu. Wizualizacja będzie przygotowana w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast generowanie warstwic w  oprogramowaniu FME firmy Safe Software.

Docelowo mapy będą opracowywane w cyklu co najmniej rocznym. Przykładowe opracowanie w pełnej rozdzielczości jest dostępny pod adresem:

https://opendata.geoportal.gov.pl/Mapy/Topograficzne/Wizualizacja_BDOT10k_10000/PrzykladWizualizacjiBDOT10k.pdf

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018