• gisplay.pl

Softline aktualizuje aplikacje: C-GEO, GeoOrganizera oraz GML Factory

 Firma Softline w dniu 18 marca udostępniła aktualizacje swoich aplikacji: C-GEO, GeoOrganizera oraz GML Factory.

Aktualizacja C-GEO 8.15.3.18 zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r. Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w Portalu interoperacyjności). W celu wymiany danych w formacie GML, podobnie jak dla obiektów mapy zasadniczej rozporządzeń z 2015 r., wymagane jest posiadanie w C-GEO modułu Aktualizacja mapy zasadniczej GML, a w przypadku danych podmiotowych EGiB - modułu Import danych EGiB.

Zmiany w programie głównym C-GEO to m.in. dodanie możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków. Ponadto na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości (ikonka H|) można uzyskać informację o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Pozostałe zmiany to:

 • na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) do szybkiej zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,
 • w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,
 • dla wybranego obiektu na mapie, w menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,
 • w module Niwelacja dodano raport niwelacji zgodny z wymaganiami instrukcji technicznej PKP - GK-1,
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji wydruku/raportu dodano możliwość odcinania początków numerów punktów (np. identyfikatorów punktów granicznych),
 • w module Porównanie współrzędnych dodano opcję generowania raportów zawierających po lewej/prawej/obu stronach dane porównywanych punktów granicznych z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2015 r. (BPP, STB, ZRD, RZG), a po drugiej stronie raportu – punkty graniczne z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2021 r. (STB, ISD, SPD).
  W module tym wprowadzono także funkcję zaznaczania w tabeli współrzędnych punktów załadowanych do porównania po stronie lewej i prawej okna danych,
 • w raportach z tabeli współrzędnych dodano możliwość nadania innej nazwy raportu, zgodnie z zapisem w rozporządzeniu w sprawie standardów: "Wykaz pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych". Dodano także możliwość określenia dowolnej, własnej nazwy raportu, bez konieczności każdorazowej edycji treści raportu,
 • w module tras drogowych zmodyfikowano eksport niwelety do przekroju pionowego - obecnie tworzony jest on na podstawie kilometrażu trasy co umożliwia poprawne wyświetlanie przebiegu trasy w przekroju. Dodatkowo do zadania przekroju, jako warstwa II, eksportują się punkty z zakładki XY->Hekt, ponieważ mogą to być punkty terenu, które zrzutowane na niweletę otrzymują kilometraż i dzięki temu można wygenerować spójny profil z nałożoną niweletą i terenem,
 • w module Suwnice dodano w funkcji wklejania współrzędnych pytanie czy oznaczyć je jako punkty szyny lewej,
 • poprawka numeracji stron w raportach C-GEO, gdy w parametrach raportu (menu Opcje) ustali się start numeracji od innej wartości niż 1,
 • poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 16.03.2022

Ostatnia aktualizacja przynosi także zmiany w modułach C-GEO, m.in. module Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB SWDE/GML.

Aktualizacja aplikacji do walidacji plików GML - GML Factory (v.3.0) umożliwia walidację składniową plików GML zgodnych ze schematami XSD rozporządzeń w sprawie EGiB, BDOT500, GESUT z 2021 r. Po załadowaniu pliku GML, w zależności od wersji pliku GML wykonywane są kontrole zgodności ze schematami aplikacyjnymi z 2015 lub 2021 r. Użytkownicy posiadający dostęp do bieżących aktualizacji tej aplikacji mogą ją pobrać w wersji 32-bit i 64-bit.

Aktualizacja aplikacji GeoOrganizer/modułu e-Operat w C-GEO:

 • dodano dodatkowe parametry dla nagłówka operatu: wielkość czcionki, kolor, położenie (góra/dół);
 • dodatkowe parametry dla numeracji stron: położenie (góra/dół),
 • w atrybutach pracy (zakładka Dane dodatkowe) dodano pola odpowiadające atrybutom z zakładki Więcej w danych projektu C-GEO,
 • w uprawnieniach użytkowników dodano możliwość zablokowania edycji etapów w danych pracy,
 • w zakładce Terminy etapów (dolna część ekranu) dodano możliwość filtrowania np. po danych kierownika, wykonawcy pracy, wprowadzającego dane - dzięki temu użytkownik może wyświetlać tylko stany etapów prac prowadzonych np. przez siebie lub konkretne osoby.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser