• gisplay.pl

Wręczono nagrody laureatom konkursu na prace dyplomowe z geodezji i kartografii

W piątek, 1 kwietnia, w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2020/2021.

Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, pod Patronatem GUGiK i PAN. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursu wyłonieni przez 21 osobową Komisję konkursową pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego spośród 49 nadesłanych prac.

Uroczystość prowadził Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, który pogratulował laureatom a także podziękował Głównemu Geodecie Kraju za umożliwienie zorganizowania uroczystości w nowej formule z możliwością jej transmisji. Następnie głos zabrali Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju oraz Zdzisław Kurczyński przewodniczący Komisji Konkursowej a następnie Jerzy Biegalski Prezes SoftLine.

Po tych wystąpieniach laureatom wręczono nagrody pieniężne i rzeczowe wśród których była również nagroda Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Uroczystość zakończyły krótkie prezentacje najlepiej ocenionych prac:

Maciej Grzymała zaprezentował pracę nt. “Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz – I miejsce w kategorii prac magisterskich.

Mateusz Grzegorz Piskorski  zaprezentował pracę nt. „Analiza międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych odbiorników GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGS”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz – I miejsce w kategorii prac inżynierskich.

Zobacz wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z geodezji i kartografii - edycja 2020/21

Źródło: SGP

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser