• gisplay.pl

Spotkanie służby geodezyjnej i nagrody dla powiatów

W dniach 7-8 kwietnia miało miejsce spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej.

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - kwiecień 2022 (fot. GUGiK)

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 7-8 kwietnia 2022 (fot. GUGiK)

W konferencji zorganizowanej przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego wzieło udział ponad 900 osób - ok. 300 stacjonarnie oraz 600 zdalnie - Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii: Małgorzata Getlich – z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Iza Strojny – Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego w DAB. Kierownictwo GUGiK reprezentowane było przez Dyrektor Generalną Beata Mastalerz z pracownikami poszczególnych departamentów.

Pierwszego dnia konferencji mówiono o automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania operatu elektronicznego i informatyzacji prowadzenia narad koordynacyjnych. Głowny Geodeta Kraju nagrodził także powiaty wyróżniające się w informatyzacji geodezji i kartografii. Statuetkę z dyplomem otrzymały:

  • powiat miński
  • powiat giżycki
  • powiat tarnobrzeski
  • powiat działdowski

Nagrodzone powiaty otrzymały wyróżnienia na podstawie ankiet dotyczących informatyzacji oraz praktycznych sprawdzeń stanu danych geodezyjnych i kartograficznych oraz sprawności funkcjonowania usług sieciowych i portali mapowych.

Drugiego dnia przedstawiono m.in. najnowsze informacje dotyczące ZSIN oraz plany dotyczące pozyskiwania danych przestrzennych w roku 2022. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat zmian w EGiB.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser