• gisplay.pl

Zmiana na stanowisku Dyrektora ZGiKM GEOPOZ

Po ponad 30 latach ze stanowiskiem Dyrektora Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu żegna się Andrzej Krygier. Nowym Dyrektorem zostanie Aleksandra Zaława-Borowiak.

Andrzej Krygier i Aleksandra Zaława-Borowiak (fot. GEOPOZ)

Andrzej Krygier i Aleksandra Zaława-Borowiak (fot. GEOPOZ)

Całe życie zawodowe Andrzeja Krygiera było związane z geodezją. W 1967 roku ukończył Technikum Geodezyjne, a w 1973 r. studia geodezyjne na Politechnice Warszawskiej.

W tym samym roku wrócił do stolicy Wielkopolski, by rozpocząć pracę w Zarządzie Geodezji i Gospodarki Terenami miasta Poznania, które w wyniku kolejnych reorganizacji w 1976 r. przekształciło się w Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOPOZ. W maju 1981 r. Andrzej Krygier został naczelnym inżynierem tegoż przedsiębiorstwa, a w 1990 r. jego dyrektorem.

Po wolnych wyborach do Rady Miasta Poznania Dyrektor Andrzej Krygier spotkał się z prezydentem Wojciechem Szczęsnym Kaczmarkiem, by przedstawić mu propozycję połączenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. Pomysł został zaakceptowany i 1 lipca 1991 r. swoją działalność rozpoczął Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Andrzej Krygier został jego dyrektorem, realizując jednocześnie zadania służby geodezyjnej miasta oraz będąc organem właściwym do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

Andrzej Krygier był wielokrotnie nagradzany, a także może poszczycić się wieloma osiągnięciami, o czym można przeczytać na stronie GEOPOZ-u.

Od 1 maja 2022 stanowisko Dyrektora GEOPOZ-u obejmie pani Aleksandra Zaława-Borowiak, która z GEOPOZ-em jest związana od 2007 roku. Dzięki pracy na różnych stanowiskach zdobyła bogate doświadczenie przy tworzeniu i aktualizacji powiatowych baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych i szczegółowych osnów geodezyjnych. Dodatkowo prowadziła projekty na utworzenie sieci uzbrojenia terenu w postaci obiektowej miasta Poznania.

Od 2019 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na którym nadzorowała prowadzenie powiatowych baz danych, w pełni wykorzystując swoją wiedzę i zdobyte umiejętności. Obecnie w GEOPOZ-ie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora.

Aleksandra Zaława-Borowiak jest absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.

Źródło: GEOPOZ

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018