Nowy konkurs na opracowanie walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500

GUGiK ogłosił ponowny konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500. Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione po tym jak nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania.

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych  EGiB, GESUT, BDOT500 złożona została jedna praca konkursowa nie spełniająca żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne. Z uwagi na uzasadnioną potrzebę opracowania przedmiotowego oprogramowania Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ponownym ogłoszeniu konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do 13 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 30 czerwca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w regulaminie konkursu.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 75 000 zł netto za 1 miejsce w konkursie oraz 50 000 zł netto za 2 miejsce w konkursie. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 zł netto.

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018