• gisplay.pl

Nowy konkurs na opracowanie walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500

GUGiK ogłosił ponowny konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500. Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione po tym jak nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania.

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych  EGiB, GESUT, BDOT500 złożona została jedna praca konkursowa nie spełniająca żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne. Z uwagi na uzasadnioną potrzebę opracowania przedmiotowego oprogramowania Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ponownym ogłoszeniu konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do 13 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 30 czerwca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w regulaminie konkursu.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 75 000 zł netto za 1 miejsce w konkursie oraz 50 000 zł netto za 2 miejsce w konkursie. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 zł netto.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018