• gisplay.pl

MODGiK w Katowicach uruchomił portal do obsługi prac geodezyjnych

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice z dniem 9 maja uruchomił portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety do obsługi prac geodezyjnych.

MODGiK w Katowicach uruchomił portal do obsługi prac geodeyzjnych

Portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety służy do obsługi spraw związanych z realizacją prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę prac geodezyjnych Wniosku, który można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018