• gisplay.pl

MODGiK w Katowicach uruchomił portal do obsługi prac geodezyjnych

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice z dniem 9 maja uruchomił portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety do obsługi prac geodezyjnych.

MODGiK w Katowicach uruchomił portal do obsługi prac geodeyzjnych

Portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety służy do obsługi spraw związanych z realizacją prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę prac geodezyjnych Wniosku, który można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser