MODGiK w Katowicach uruchomił portal do obsługi prac geodezyjnych

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice z dniem 9 maja uruchomił portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety do obsługi prac geodezyjnych.

MODGiK w Katowicach uruchomił portal do obsługi prac geodeyzjnych

Portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety służy do obsługi spraw związanych z realizacją prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę prac geodezyjnych Wniosku, który można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018