• gisplay.pl

O finansowaniu i organizacji służby geodezyjnej na posiedzeniu PRGiK

O finansowaniu służby geodezyjnej na posiedzeniu PRGiK

Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej to główny temat pierwszego w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbyło się w formie wideokonferencji w dniu 17 marca 2022 r.

  • gisplay.pl

SGP pomoże ukraińskim geodetom

SGP pomoże ukraińskim geodetom

Dochód ze szkolenia Stowarzyszenia Geodetów Polskich będzie przeznaczony na pomoc humanitarną ukraińskim geodetom i narodowi Ukraińskiemu.

  • gisplay.pl

Konsultacje publiczne założeń do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

Konsultacje publiczne założeń do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

W związku z rozpoczynającą się modernizacją podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej, na stronie GUGiK umieszczono dokument pt. „Założenia do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze całego kraju – V kampania pomiarowa”.

  • gisplay.pl

Globema dopuszczona do konkursu GUGiK na opracowanie narzędzi do generalizacji BDOT10k

Firma Globema Sp. z o.o. została dopuszczona do udziału w ogłoszonym 25 stycznia br. przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na „Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000”.

  • gisplay.pl

Nowa EWMAPA 14 już wkrótce gotowa

EWMAPA 14

Firma Geobid poinformowała o dobiegających końca pracach nad nową – 14. wersją programu EWMAPA, który wymagał największych zmian w celu dostosowana do nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  • gisplay.pl

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z geodezji i kartografii - edycja 2020/21

Wyniki konkursu na na najlepszą pracę dyplomową z geodezji i kartografii - edycja 2020/21

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21, organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk

  • gisplay.pl

GUGiK ponownie ogłasza konkurs na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w PDF

GUGiK ponownie ogłasza konkurs na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w PDF

Główny Geodeta Kraju ponownie ogłosił konkurs na aplikację wspomagającą starostwa powiatowe w przetworzeniu operatów geodezyjnych w wersji elektronicznej do pliku PDF.

  • gisplay.pl

Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

  • gisplay.pl

Raport o działce ewidencyjnej dostępny na polska.e-mapa.net

Raport o działce ewidencyjnej dostepny w portalu polska.e-mapa.net

W Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych w technologii e-mapa pojawiła się możliwość wygenerowania kompleksowego raportu o wybranej działce ewidencyjnej. Usługa jest dostępna jest bezpłatnie dla każdego użytkownika serwisu.

Strona 9 z 98

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018