50 lat studiów geodezyjnych na UP we Wrocławiu

Konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce", sesja jubileuszowa oraz zjazd absolwentów - tak wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy świętować będzie półwiecze studiów geodezyjnych we Wrocławiu.

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego w serwisach iGeoMap PODGiK

28 czerwca w serwisach iGeoMap PODGiK powiatu mińskiego oraz powiatu warszawskiego zachodniego została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego.

Portal myWorld po polsku

Dostępna jest już polska wersja portalu myWorld, przeznaczonego dla użytkowników sprzętu Leica Geosystems.

50.000 prac geodezyjnych zgłoszonych w serwisie ePODGIK

W dniu dzisiejszym liczba prac geodezyjnych zgłoszonych internetowo w serwisie ePODGiK przekroczyła 50.000. Pierwsze prace zgłoszono w serwisie w październiku 2007 roku.

Rozstrzygnięto przetarg na zintegrowanie osnowy geodezyjnej z systemem ASG-EUPOS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, po ponownym badaniu i ocenie ofert, ogłosił wyniki przetargu nieograniczonego na "Zintegrowanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS".

Obchody Dnia Geodety na Mazowszu

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie zaprasza na obchody Dnia Geodety na Mazowszu, które odbędą się w dniach 11-12 września 2010 r. w Broku.

TPI zaprasza na Szkołę Pomiarów i Forum Użytkowników GPS

Tegoroczna, IV edycja, odbędzie się w dniach 6-8 października 2010 r. Tematem przewodnim będą zagadnienia związane z pomiarami GPS w geodezji i budownictwie.

Nowy system monitoringu Leica Geosystems w Polsce

Leica Geosystems dostarczy Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów w Warszawie kompleksowy system monitoringu konstrukcji mostowych znajdujących się pod obciążeniem statycznym.

Nowa funkcjonalność w serwisie ePODGiK

W dniu 2 czerwca 2010 w serwisie ePODGiK wprowadzono możliwość wizualizacji zgłoszonych zakresów prac geodezyjnych na tle danych serwisu Google Maps. Ponadto umożliwiono także łatwe sprawdzenie trasy dojazdu z siedziby firmy do obszaru zgłoszonej pracy.

Strona 92 z 100

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser