Rzeszów zamawia mapę zieleni

Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej.

Krajowa Mapa Koron Drzew - fragment miasta Wrocławia (fot. MGGP Aero)

Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu zasobów przyrodniczych Rzeszowa, którą zostaną objęte korony oraz pnie drzew, elementy pokrycia, użytkowania i ukształtowania terenu, aspekty hydrologiczne, roślinność terenów antropogenicznych oraz temperatury miasta. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana z zastosowaniem technik teledetekcyjnych oraz prac terenowych a wyniki zostaną opracowane w postaci cyfrowej bazy danych GIS oraz serwisu mapowego w postaci systemu webowego i aplikacji do analiz przestrzennych.

Kwota, jaką UM Rzeszowa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 4 020 000 zł

Termin składnia ofert mija 17 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018