KOWR zamawia zdjęcia satelitarne do monitorowania upraw rolnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg na usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR.

Geoserwis KOWR do oceny strat w plonach po suszy w 2020

Geoserwis KOWR do oceny strat w plonach po suszy w 2020 (fot. KOWR)

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Projekt S2MUR jest częścią realizowanego wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) Programu „Geomatyka dla rolnictwa” znajdującego się w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Polskim Ładzie oraz w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi. Jest on realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln złotych brutto, a koszt doradcy technicznego to 5,89 mln złotych brutto.

Realizacja projektu przebiega w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy:

  • Etap I –Wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi
  • w ramach realizacji projektu,
  • Etap II – Wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach,
  • Etap III – Zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w projekcie,
  • Etap IV – Wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie zamówienia (etap III projektu) jest sukcesywne dostarczanie:

  1. zobrazowań satelitarnych z permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR2), w łącznej ilości 96.000 km2, obejmującej obszar Polski  – Część nr 1 Zamówienia;
  2. zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR1), w łącznej ilości 30.000 km2, obejmującej obszar Polski - Część nr 2 Zamówienia.

Termin składania ofert mija 16 sierpnia 2022 roku o godz: 12:00.

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018