geoportal3d.pl - nowy serwis mapowy Geo-System

Pod adresem www.geoportal3d.pl firma Geo-system uruchomiła serwis mapowy dedykowany do wizualizacji trójwymiarowych. Portal jest uzupełnieniem serwisu polska.e-mapa.net i pozwala w prosty sposób wykorzystać dostępne dane i usługi w realistycznych wizualizacjach trójwymiarowych.

geoportal3d.pl - nowy serwis mapowy Geo-System

Aktualnie w serwisie dostępne są granice administracyjne, działki, budynki i adresy, które prezentowane są na podkładzie aktualnej ortofotomapy (GUGiK), a wszystko może być prezentowane na płaszczyźnie lub Numerycznym Modelu Terenu (źródło: Cesium World Terrain). W serwisie wprowadzono także funkcje wyszukiwania działek i adresów, co ułatwi użytkownikom korzystanie z serwisu i lokalizację miejsc.

Widok 3D dostępny jest także w portalu polska.e-mapa.net. Funkcja jest uruchamiana z menu kontekstowego (kliknięcie prawym klawiszem myszy w obrębie mapy). W wyniku uruchomienia funkcji, w specjalnym oknie e-mapy,  uruchomi się Geoportal3D z wizualizacją trójwymiarową, oglądanego w danej chwili przez użytkownika obszaru w serwisie polska.e-mapa.net.

Nowa funkcja działa analogicznie do widoku w Street View, tj. otwiera się bezpośrednio w oknie e-mapy. Przy czym nie ulega zmianie dotychczasowa funkcja wywołania widoku poprzez uruchomienie nowej aplikacji, które jest obecnie przeniesione na trzecią pozycję menu kontekstowego.

Źródło: Geo-System

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018