• gisplay.pl

Studenci z UMCS podsumowali projekt opracowania metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych obszarów przyrodniczych

Studenci z Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego zakończyli niedawno projekt pt. „Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Studenci z UMCS podsumowali projekt opracowania metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych obszarów przyrodniczych

Badania prowadzono na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Polskiego Parku Narodowego (fot. UMCS)

Projekt, który realizowany był w ramach programu MEiN „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”, polegał na opracowaniu metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych. Jednym z głównych produktów wynikowych była instrukcja przeprowadzania efektywnych nalotów dronami nad obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo.

W projekcie brali udział członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego: Jakub Alinowski, Jan Cebula, Ewelina Kruszczyńska, Patrycja Steć, Tomasz Szafran, Anna Szalewicz, Sara Torój, Piotr Urbański, Jakub Wielgus. Opiekę merytoryczną sprawował dr Piotr Demczuk z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii. Wsparcie formalne zapewniło Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Badania prowadzono na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Polskiego Parku Narodowego. Dominujące środowisko leśne Roztoczańskiego Parku Narodowego pozwala na prowadzenie badań w zakresie zjawiska wtórnej sukcesji leśnej i zdrowotności drzewostanu na obszarach porolnych pogranicza parku i otuliny. Środowisko wodno-błotne Poleskiego Parku Narodowego sprzyja badaniom sukcesji jezior, czyli zarastania tafli wody przez rośliny wodne.

Efektem i podsumowaniem pracy studentów jest raport końcowy, zawierający informacje dotyczące przygotowania metodyki badań i analizę czynników wpływających na jakość wykonywanych zobrazowań z niskiego pułapu oraz opisujący nasze doświadczenie nabyte w trakcie samodzielnie wykonywanych misji nad Poleskim oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. 

Dane pozyskane podczas realizacji omawianego projektu zostały także wykorzystane do napisania dwóch prac dyplomowych.

- Wzięcie udziału w projekcie było dla nas wszystkich cennym doświadczeniem. Dało nam możliwość pogłębienia wiedzy na temat wykorzystania dronów w ocenie zmian środowiska przyrodniczego. Każdy z nas zdobył praktyczne doświadczenie terenowe w zakresie badań flory i fauny obszarów chronionych, którą później wykorzystywał przy pracach nad końcowym raportem. Jakub i Jan uzyskali niezbędne kwalifikacje jako operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Wiele nauczyliśmy się również podczas procesu agregacji zdjęć multispektralnych i RGB oraz ich analizy. Ponadto projekt wymagał od nas pracy zespołowej – wielu wspólnych spotkań i dyskusji, co rozwinęło nasze kompetencje miękkie - podkreślają studenci w udzielonym wywiadzie dostępnym a stronie UMCS.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser