• gisplay.pl

Są nowe mapy powodziowe. Jakie rzeki objęła tegoroczna aktualizacja?

Wody Polskie poinformowały o aktualizacji mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP). 

Rzeki lub odcinki rzek, dla których opracowano nowe MZP i MRP w 2022 r. (fot. Wody Polskie)

Nowe MZP i MRP powstały dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących (rys. powyżej). Ponadto dla wybranych odcinków rzek oraz wybrzeża została wykonana również aktualizacja obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (rys. poniżej). Podstawą prawną tego działania jest art. 171 ust. 9 ustawy – Prawo wodne, który stanowi, że mapy mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat.

Rzeki lub odcinki rzek, dla których MZP i MRP zostały zaktualizowane w 2022 r. (fot. Wody Polskie)

Jak informują Wody Polskie, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzone w 2020 r. uwzględniały inwestycje zrealizowane do 2019 r. W niektórych przypadkach zaistniała konieczność zaktualizowania obszarów zagrożenia powodziowego, w związku z zakończeniem inwestycji przeciwpowodziowych w późniejszym czasie. Ponadto w wyniku korzystania z obowiązujących map zgłoszone zostały uwagi przez użytkowników. Dlatego dokonano przeglądu MZP i MRP w zakresie wynikającym ze zgłoszonych uwag, a w uzasadnionych przypadkach mapy dla wybranych odcinków rzek zostały zaktualizowane.

MZP i MRP są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Szczegółowy wykaz obszarów, dla których zostały sporządzone MZP i MRP zawarty jest w załączniku nr 6.1 do Raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2022), który dostępny jest pod adresem: https://powodz.gov.pl/pl/mapy

 

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser