Coś się kończy, coś się zaczyna: Jakie jest poparcie dla monarchii w Wielkiej Brytanii?

Brytyjczyków zapytano czy są zwolennikami dalszego panowania rodziny królewskiej. Wyniki przedstawiono na interaktywnej mapie według okręgów wyborczych.

Jakie jest poparcie dla monarchii w Wielkiej Brytanii?

Odejście Królowej Elżbiety przez część obserwatorów sceny politycznej została odnotowana jako symboliczny koniec pewnej epoki, w której supremacja Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii została poważnie zachwiana. To nie czas i miejsce, żeby bawić się w przewidywania dotyczące tego, czy ta wielka nieobecność zmieni losy monarchii na wyspach brytyjskich, ale coś może być na rzeczy, bo sami Brytyjczycy mają mocno zmieszane uczucia w tej kwestii!

Na mapie umieszczonej na stronie UnHerdBritan możemy sprawdzić, jak wygląda poparcie dla monarchii w Wielkiej Brytanii. Dane zgromadzono w każdym z okręgów wyborczych i aby je uzyskać, zapytano respondentów, czy są zdecydowanymi zwolennikami dalszego panowania rodziny królewskiej? Odpowiedzi, które zebrano jeszcze w 2019 roku, zostały pogrupowane w pięciostopniowej skali:

  • zdecydowanie się zgadzam,
  • umiarkowanie się zgadzam,
  • jest mi to obojętne,
  • umiarkowanie się nie zgadzam,
  • zdecydowanie się nie zgadzam.

Wyniki tego prostego badania są korzystne dla rodziny królewskiej, bo okazuje się, że w globalnej skali aż 24% społeczeństwa zdecydowanie ich popiera, a kolejne 29% wspiera ich umiarkowanie. Przy 10% zdecydowanych przeciwników i kolejnych 10% przeciwników umiarkowanych jest to wynik korzystny, choć pojawiają się pierwsze powody do zmartwień, którym winni są potomkowie Walecznego Serca…

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018