Cztery oferty w przetargu na budowę SIP-u dla Bielska-Białej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej otworzył oferty w przetargu na dostawę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Zestawienie złożonych ofert (kwoty brutto):

  • Giap Sp. z o.o. - 4 809 280,32 zł;
  • HyperView Sp. z o.o. - 963 910,00 zł;
  • EnviroSolutions Sp. z o.o. - 1 370 000,00 zł;
  • Aspello Sp. z o.o. - 1 159 890,00 zł.

Zamówienie obejmuj opracowanie, dostawę oraz uruchomienie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Bielsko-Biała (MSIP B-B), które ma uwzględnić realne potrzeby miasta w dostępie do uporządkowanej informacji, funkcji i usług przestrzennych. Głównym założeniem jest integrujący charakter proponowanego rozwiązania, które docelowo będzie pełnić rolę centralnego węzła informacyjnego UM udostępniającego dane, funkcje i usługi użytkownikom wewnętrznym - pracownikom UM oraz użytkownikom zewnętrznym. Jednocześnie MSIP B-B będzie zapewniał wymianę informacji z bazami referencyjnymi i dziedzinowym systemami działającymi w ramach UM oraz z usługami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł danych.

Rozwiązanie będzie wspierało kluczowe obszary merytoryczne działania UM w zakresie gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska czy ewidencjonowania i ochrony zabytków. Wsparcie będzie realizowane przez dostęp do danych, funkcji i usług GIS oraz przez dedykowane komponenty wspierające prowadzenie rejestrów, ewidencji i postępowań administracyjnych w tym w formule work-flow.

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018