System Osłony Przeciwosuwiskowej „SOPO” zostanie zmodernizowany

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłosił przetarg na modernizację Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej „SOPO” wraz z wdrożeniem w środowisku GIS PIG-PIB.

System Osłony Przeciwosuwiskowej „SOPO” zostanie zmodernizowany

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Pierwsze obejmuje modernizacje technologiczną oraz modernizacje funkcjonalności systemu w technologii i architekturze GIS PIG-PIB, w tym prace projektowe, wykonawcze i wdrożenie produkcyjne SOPO w zakresie zmodernizowanych elementów. Drugie zadanie to objęcie wsparciem systemu przetwarzania danych PSG w zakresie SOPO w wymiarze do 1200 godzin wraz z usługą gwarancyjną.

Główne zadania jakie ma objąć modernizacja SOPO w ramach ogłoszonego przetargu to:

  • podniesienie wersji systemów operacyjnych serwerów do wersji Windows Server 2016 lub wyżej,
  • podniesienie wersji serwera danych przestrzennych do wersji ArcGIS for Server 10.8 lub wyżej,
  • podniesienie (migracja) oprogramowania desktop do aktualnej wersji oprogramowania narzędziowego (ArcGIS Pro) (w tym zadaniu ważne jest zapewnienie możliwości korzystania z całej funkcjonalności bibliotek narzędziowych),
  • podniesienie wersji pozostałych użytych komponentów do najnowszych, wspieranych przez producenta wersji, zgodnych z pozostałymi elementami SOPO i architekturą IT PIG–PIB,
  • migracja bazy danych do środowiska Oracle 19. z zachowaniem integralności danych z danymi CBDG (system w otoczeniu SOPO)'
  • modernizacja integracji danych przestrzennych i kluczowych funkcjonalności GIS Systemu z systemem analityczno-publikacyjnym PSG - GEOLOGIA (Portal for ArcGIS),
  • integracja z IDM (system w otoczeniu SOPO),
  • Integrację Systemu z rozwiązaniami dla e-usług jakie posiada PIG-PIB.

Termin składania ofert mija 20 października 2022 roku o godz. 10:00.

Celem projektu SOPO jest opracowanie i dostarczenie danych i informacji geologicznych dotyczących osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w Polsce w skali umożliwiającej ich wykorzystanie w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu na poziomie gminy i powiatu. Cały projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018