Nowa mapa radiacyjna Polski

Państwowa Agencji Atomistyki opublikowała nową mapę radiacyjną kraju zawierającą jeszcze więcej funkcji i czytelniejszą grafikę.

Nowa mapa radiacyjna Polski

Nowa mapa dostępna pod adresem https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/ pokazuje bieżące wskazania stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - po otwarciu wystarczy w "Menu" rozwinąć "Stacje PMS", a następnie wybrać "Moc dawki". Zainteresowani mogą korzystać z dostępnych, różnorodnych podkładów mapowych, które mają pomóc w otrzymaniu możliwie pełnej informacji przestrzennej. Dostępne są:

  • OpenStreetMap – powszechnie dostępna mapa stosowana np. w nawigacji;
  • ortofotomapa – mapa złożona ze zdjęć z perspektywy „lotu ptaka”;
  • cieniowanie i hipsometria – mapa odwzorowująca ukształtowanie terenu;
  • mapa podkładowa BDOO i BDOT10k – przedstawia sieć głównych dróg w Polsce;
  • proste mapy zarysowujące granice Polski, województw oraz umiejscowienie głównych rzek.

Użytkownicy nowego portalu mapowego PAA mogą odczytywać wartości poszczególnych stacji – wystarczy najechać na wybraną lokalizację. Udostępniamy też dane historyczne – każdy może sprawdzić wskazania aparatur odnotowane w wybranym przedziale czasowym. Wyniki dostępne są w dwóch formatach do wyboru: tabelarycznym lub w postaci wykresu.

Legenda dla stacji jest tak dobrana, aby była zgodna ze sposobem publikacji danych z systemu europejskiego monitoringu radiacyjnego EURDEP.

Nowa mapa sytuacji radiacyjnej w Polsce to jeden z elementów wdrażania w Państwowej Agencji Atomistyki Komputerowego Centrum Analizy Danych (KCAD). KCAD to nowoczesne narzędzie, które ułatwi pracę ekspertom zajmującym się bieżącą oceną oraz analizą sytuacji radiacyjnej. Centrum to zintegrowany system informatyczny – składa się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do szczegółowej analizy i raportowania.

Jak czytać mapę radiacyjną Polski?

Udostępniane na mapie wyniki poszczególnych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych podawane są w nanosivertach na godzinę (nSv/h). Wskazania stacji różnią się w zależności od lokalizacji oraz występujących na danym terenie warunków (ukształtowanie terenu, struktura geologiczna itd.).

W większości przypadków stacje zainstalowane w ramach polskiego monitoringu radiacyjnego pokazują wartości poniżej 0,1 µSv/h. Pojedyncze aparatury odnotowują moc dawki na poziomie ponad 0,1 µSv/h w bezdeszczową pogodę. W czasie deszczu, zwłaszcza poprzedzonego długim okresem bez opadów, naturalne tło promieniowania jonizującego może chwilowo wzrosnąć do 0,2 µSv/h, a nawet w niektórych przypadkach do niemal 0,3 µSv/h.

Zakres powyżej 0,3 µSv/h w Polsce wymaga weryfikacji źródła pochodzenia podwyższonego poziomu promieniowania jonizującego. Pamiętajmy jednak, że w wielu miejscach w Europie 0,3 µSv/h to poziom tła naturalnego. Należy pamiętać, że w sytuacji wzrostu poziomu promieniowania ponad normę PAA wyda stosowny komunikat. Obecnie sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie – nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Agencja stale monitoruje sytuację radiacyjną w kraju – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nowa mapa jest portalem rozwojowym. PAA zamierza dodać w najbliższej przyszłości wskazania dziewięciu stacji pomiarowych, które należą do GIOŚ – IMiGW. Publikowane mają być również wyniki badań laboratoryjnych promieniotwórczości w różnych próbkach środowiskowych (np. wody Morza Bałtyckiego, wody powierzchniowe, gleba) oraz żywności.

Źródło: PAA

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018